Regeling vervallen per 30-06-2023

Beleidsregel energietoeslag 2022-2023 gemeente Heerde

Geldend van 01-03-2023 t/m 29-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerde
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel energietoeslag 2022-2023 gemeente Heerde
Citeertitel Beleidsregel energietoeslag 2022-2023 gemeente Heerde
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 35 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2023 30-06-2023 Nieuwe regeling

14-02-2023

gmb-2023-89291

Onbekend.