Beleidsregel van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom houdende regels omtrent de Studietoeslag Werk en Inkomen Lekstroom (Beleidsregels studietoeslag WIL 2022)

Geldend van 23-02-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom houdende regels omtrent de Studietoeslag Werk en Inkomen Lekstroom (Beleidsregels studietoeslag WIL 2022)
Citeertitel Beleidsregels studietoeslag WIL 2022
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp studietoeslag
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 36b van de Participatiewet
  2. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-2023 01-04-2022 Nieuwe regeling

15-09-2022

bgr-2023-246

Onbekend.