Beleidsregel Tijdelijke tegemoetkoming Energiebesparende maatregelen lokale bedrijven gemeente Roermond 2023

Geldend van 24-05-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Roermond
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel Tijdelijke tegemoetkoming Energiebesparende maatregelen lokale bedrijven gemeente Roermond 2023
Citeertitel Tijdelijke tegemoetkoming energiebesparende maatregelen ondernemers gemeente Roermond 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Subsidieverordening gemeente Roermond 2008
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 december 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-2023 artikel 4, 6, 7, 8

09-05-2023

gmb-2023-216043

147412-2022
01-03-2023 24-05-2023 nieuwe regeling

14-02-2023

gmb-2023-75419

Onbekend.