Uitvoeringsregeling Maatschappelijke Participatie gemeente Vaals 2023

Geldend van 18-02-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Uitvoeringsregeling Maatschappelijke Participatie gemeente Vaals 2023
Citeertitel Uitvoeringsregeling Maatschappelijke participatie gemeente Vaals 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze uitvoeringsregeling vervangt de overige regelingen met betrekking tot maatschappelijke participatie van de aan SZMH deelnemende gemeenten.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2023 nieuwe regeling

12-12-2022

gmb-2023-71436

Onbekend.