Budgetbevoegdheidsregeling voor de opgavengerichte organisatie van de provincie Zuid-Holland

Geldend van 01-03-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Budgetbevoegdheidsregeling voor de opgavengerichte organisatie van de provincie Zuid-Holland
Citeertitel Budgetbevoegdheidsregeling voor de opgavengerichte organisatie van de provincie Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 158 van de Provinciewet
  2. Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 2 treedt in werking met ingang van een bij besluit van Gedeputeerde Staten te bepalen datum.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2023 nieuwe regeling

31-01-2023

prb-2023-1795

PZH-2023-825538506