Beleidsregel Rentetarief stimuleringslening

Geldend van 16-02-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel Rentetarief stimuleringslening
Citeertitel beleidsregel rentetarief stimuleringslening van de gemeente Moerdijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. Verordening Stimuleringsregeling Kwaliteitsimpuls bestaande woningen en accommodaties Gemeente Moerdijk

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2023 nieuwe regeling

07-02-2023

gmb-2023-67542

Onbekend.