Subsidieregeling tegemoetkoming prijsstijgingen maatschappelijke voorzieningen Apeldoorn 2023

Geldend van 15-02-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Apeldoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling tegemoetkoming prijsstijgingen maatschappelijke voorzieningen Apeldoorn 2023
Citeertitel Subsidieregeling tegemoetkoming prijsstijgingen maatschappelijke voorzieningen Apeldoorn 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2023 nieuwe regeling

07-02-2023

gmb-2023-63105

4540395