Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden

Geldend van 31-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden
Citeertitel Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet 1995
  2. artikel 10 van het Archiefbesluit 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2023 nieuwe regeling

10-01-2023

gmb-2023-39405

22.0008309