Leidraad invordering waterschapsbelastingen HHNK 2023

Geldend van 08-09-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Leidraad invordering waterschapsbelastingen HHNK 2023
Citeertitel
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp leidraad invordering waterschapsbelastingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-09-2023 wijziging regeling

05-09-2023

wsb-2023-10984

23.0881493
26-01-2023 08-09-2023 nieuwe regeling

24-01-2023

wsb-2023-955

22.1032974