Beleidsregel noodfonds Energiekosten huishoudens Maastricht 2022/2023

Geldend van 23-03-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 17-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Maastricht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel noodfonds Energiekosten huishoudens Maastricht 2022/2023
Citeertitel Besluit tot wijziging van de Beleidsregel noodfonds Energiekosten huishoudens Maastricht 2022/2023, 1e wijziging
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 12 van de Wet werk en bijstand
  3. artikel 35 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 juli 2023. De aanhef van deze regeling is gewijzigd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2023 17-01-2023 aanhef, artikel 1, 2, 4, toelichting

14-03-2023

gmb-2023-124864

2023.01237
17-01-2023 23-03-2023 nieuwe regeling

10-01-2023

gmb-2023-22276

Onbekend.