Nadere regel Subsidie voor de toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties gemeente Utrecht

Geldend van 13-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regel Subsidie voor de toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties gemeente Utrecht
Citeertitel Nadere regel subsidie voor de toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties gemeente Utrecht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-2023 01-01-2023 Nadere regel subsidie voor de toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties gemeente Utrecht’

10-01-2023

gmb-2023-15386

Onbekend.