Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam regelende de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2023)

Geldend van 13-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam regelende de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2023)
Citeertitel Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2023-1488

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 255 van de Gemeentewet
  2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
  3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  4. artikel 26 van de Invorderingswet 1990

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de erordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2018.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-2023 01-01-2023 nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2023-15169

Z21102472/D-RB-22232026