Reglement van Orde Verenigde Vergadering 2023

Geldend van 13-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Hollandse Delta
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Reglement van Orde Verenigde Vergadering 2023
Citeertitel Reglement van Orde Verenigde Vergadering Waterschap Hollandse Delta 2023
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 77 van de Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement van Orde Verenigde Vergadering 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-2023 nieuwe regeling

07-12-2022

wsb-2023-318

B2201543