Wegenbeheerplan 2023-2026 van gemeente Maasgouw

Geldend van 06-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Wegenbeheerplan 2023-2026 van gemeente Maasgouw
Citeertitel Wegenbeheerplan 2023-2026 van de gemeente Maasgouw
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Wegenwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Wegenbeheer- en beleidsplan 2019-2022. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2023-4259

Onbekend.