Besluit van provinciale staten van Zuid-Holland van 14 december 2022, nr. 7513, tot vaststelling van de Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland 2023

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van provinciale staten van Zuid-Holland van 14 december 2022, nr. 7513, tot vaststelling van de Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland 2023
Citeertitel Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland 2023
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 220 van de Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treed in werking op het tijdstip dat de Omgevingswet in werking treedt. De datum van ingang van de heffing is het tijdstip dat de Omgevingswet in werking treedt. Deze regeling vervangt de Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

14-12-2022

prb-2022-15634

PZH-2022-817255423