Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening Afvalstoffenheffing 2023

Geldend van 31-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Ermelo
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Afvalstoffenheffing 2023
Citeertitel Verordening Afvalstoffenheffing 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 216 van de Gemeentewet
  2. artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. Deze regeling vervangt de Verordening afvalstoffenheffing 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

07-12-2022

gmb-2022-578088

e220043669/22e0002198