Regeling vervallen per 30-12-2023

Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Midden-Groningen 2023

Geldend van 28-12-2022 t/m 29-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Midden-Groningen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Midden-Groningen 2023
Citeertitel Legesverordening gemeente Midden-Groningen 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet
  6. artikel 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2022 30-12-2023 nieuwe regeling

22-12-2022

gmb-2022-577079

999194