Mandatenbesluit ISD Bollenstreek 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Mandatenbesluit ISD Bollenstreek 2023
Citeertitel Mandatenbesluit ISD Bollenstreek 2023
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandatenbesluit ISD Bollenstreek 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

15-12-2022

bgr-2022-1449

Onbekend.