Regeling vervallen per 31-12-2023

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Veere 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 30-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Veere
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Veere 2023
Citeertitel Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Veere 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Veere 2023
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer
  2. Afvalstoffenverordening gemeente Veere 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 31-12-2023 Nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-575847

22b.13530