Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Stichtse Vecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2023
Citeertitel Verordening precariobelasting 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.overheid.nl/

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-575292

Onbekend.