Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Losser
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2023
Citeertitel Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-573788

22Z02600