Regeling tot vaststelling van de tarieven voor de huur van gemeentegrond door de ambulante handel 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Regeling tot vaststelling van de tarieven voor de huur van gemeentegrond door de ambulante handel 2023
Citeertitel Tarievenregeling ambulante handel Lelystad 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De tarieven uit dit besluit zullen gelden met ingang van 1 januari 2023. Deze regeling vervangt de Tarievenregeling ambulante handel Lelystad 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

27-12-2022

gmb-2022-573675

Onbekend.