Regeling vervallen per 01-01-2024

Regeling tot vaststelling van de tarieven voor de huur van gemeentegrond door de ambulante handel 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Regeling tot vaststelling van de tarieven voor de huur van gemeentegrond door de ambulante handel 2023

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 15 november 2022;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende

REGELING tot vaststelling van de tarieven voor de huur van gemeentegrond door de ambulante handel 2023 (Tarievenregeling ambulante handel Lelystad 2023).

Artikel 1 Omzetbelasting

 • 1. De bedragen van artikel 2, onderdeel 1 tot en met 6 zijn exclusief omzetbelasting.

 • 2. De bedragen van artikel 3, onderdeel 1 tot en met 5 zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 2 Tarieven

 • 1. Het tarief voor de huur van een vaste-standplaats gedurende 1 dag in de week bedraagt per kwartaal:

  in het Stadshart € 520,15;

  in het Lelycentre € 393,85;

  in de overige gebieden € 311,00.

 • 2. Het tarief voor de huur van een vaste-standplaats gedurende meerdere dagen per week bedraagt per kwartaal:

  in het Stadshart € 646,40;

  in het Lelycentre € 537,85;

  in de overige gebieden € 407,75.

 • 3. Het tarief voor de huur van een standplaats voor de verkoop van oliebollen bedraagt per week:

  in het Stadshart € 87,65;

  in het Lelycentre € 66,45;

  in de overige gebieden € 48,80.

 • 4. Het tarief voor de huur van een standplaats voor de verkoop van kerstbomen bedraagt per in de daartoe verleende vergunning opgenomen periode:

  in het Stadshart € 688,45;

  in het Lelycentre € 516,05;

  in de overige gebieden € 414,75.

 • 5. Het tarief voor de huur van een standplaats door overige commerciële gebruikers bedraagt per dag:

  in het Stadshart € 27,70;

  in het Lelycentre € 22,65;

  in de overige gebieden € 17,90.

 • 6. Het tarief voor de huur van openbare grond ten behoeve van een particuliere markt gedurende 1 dag in de week bedraagt per kwartaal:

  in het Stadshart € 488,70;

  in het Lelycentre € 407,75;

  in de overige gebieden € 311,00.

Artikel 3 Overige tarieven

 • 1. De tarieven bij gebruikmaking van levering van stroom op de dinsdagmarkt naar verbruikt vermogen worden bij de houder van een vaste-standplaats per kwartaal in rekening gebracht, waarbij voor een kwartaal 12 maal het dagtarief in rekening wordt gebracht.

  Bij de houder van een dagplaats wordt het tarief per dag in rekening gebracht conform de onderstaande tarieven:

  • -

   stroomlevering tot een vermogen van 500 watt € 2,00;

  • -

   stroomlevering tot een vermogen van 500 tot 1000 watt € 3,95;

  • -

   stroomlevering tot een vermogen van 1000 tot 2000 watt € 5,90;

  • -

   stroomlevering tot een vermogen van 2000 tot 4000 watt € 7,85;

  Bij een hoger vermogen wordt een veelvoud of combinatie van deze tarieven in rekening gebracht.

 • 2. De tarieven bij gebruikmaking van levering van stroom op de zaterdagmarkt naar verbruikt vermogen worden bij de houder van een vaste-standplaats per kwartaal in rekening gebracht, waarbij voor een kwartaal 12 maal het dagtarief in rekening wordt gebracht. Bij de houder van een dagplaats wordt het tarief per dag in rekening gebracht conform de onderstaande tarieven:

  • -

   stroomlevering tot een vermogen van 500 watt € 3,05;

  • -

   stroomlevering tot een vermogen van 500 tot 1000 watt € 6,10;

  • -

   stroomlevering tot een vermogen van 1000 tot 2000 watt € 9,10;

  • -

   stroomlevering tot een vermogen van 2000 tot 4000 watt € 12,15;

  Bij een hoger vermogen wordt een veelvoud of combinatie van deze tarieven in rekening gebracht.

 • 3. De tarieven bij gebruikmaking van levering van stroom op de standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17 en van de vigerende Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Lelystad naar verbruikt vermogen worden per dag bij de afnemer als volgt in rekening gebracht, met een maximum tarief van twee dagen per locatie per week:

  • -

   stroomlevering tot een vermogen van 500 watt € 3,05;

  • -

   stroomlevering tot een vermogen van 500 tot 1000 watt € 6,10;

  • -

   stroomlevering tot een vermogen van 1000 tot 2000 watt € 9,10;

  • -

   stroomlevering tot een vermogen van 2000 tot 4000 watt € 12,15;

  Bij een hoger vermogen wordt een veelvoud of combinatie van deze tarieven in rekening gebracht.

 • 4. De tarieven bij gebruikmaking van levering van stroom voor incidentele standplaatsen en evenementen

  Worden per stroomkast bij de afnemer als volgt in rekening gebracht:

  • -

   per evenement/vergunning voor het openen en sluiten van een stroomkast: € 25,00;

  • -

   per dag voor het stroomverbruik tot 4000 watt: € 12,15;

  • -

   per extra 1000 watt of deel daarvan: € 6,10.

 • 5. De tarieven bij gebruikmaking van levering van stroom ten behoeve van een particuliere markt worden bij de houder van de marktorganisatievergunning per kwartaal in rekening gebracht, waarbij voor een kwartaal 12 maal het onderstaande dagtarief in rekening wordt gebracht:

  • -

   stroomlevering tot een vermogen van 500 watt € 3,05;

  • -

   stroomlevering tot een vermogen van 500 tot 1000 watt € 6,10;

  • -

   stroomlevering tot een vermogen van 1000 tot 2000 watt € 9,10;

  • -

   stroomlevering tot een vermogen van 2000 tot 4000 watt € 12,15;

  Bij een hoger vermogen wordt een veelvoud of combinatie van deze tarieven in rekening gebracht.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Tarievenregeling ambulante handel Lelystad 2022” van 21 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 3. De tarieven uit dit besluit zullen gelden met ingang van 1 januari 2023.

 • 4. Dit besluit kan worden aangehaald als “Tarievenregeling ambulante handel Lelystad 2023”.

Ondertekening

Lelystad,

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

de voorzitter,