Regeling vervallen per 31-10-2023

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 30-10-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023
Citeertitel Legesverordening Lelystad 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  3. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. Deze regeling vervangt de Legesverordening Lelystad 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 31-10-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-573626

Onbekend.