Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 11 oktober 2022 tot het vaststellen van de regels voor de beoordeling, afgifte en voorlopig behoud van certificaten voor natuur- en landschapsbeheer (Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL Noord-Brabant 2023)

Geldend van 28-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 11 oktober 2022 tot het vaststellen van de regels voor de beoordeling, afgifte en voorlopig behoud van certificaten voor natuur- en landschapsbeheer (Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL Noord-Brabant 2023)
Citeertitel Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL Noord-Brabant 2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp natuur, landbouw, omgeving
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Brabant.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2022 nieuwe regeling

19-12-2022

prb-2022-15364

C2303511/5138283