Besluit van de raad van de gemeente Oosterhout van 20 december 2022 tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2023 (Legesverordening Oosterhout 2023)

Geldend van 24-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oosterhout
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de raad van de gemeente Oosterhout van 20 december 2022 tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2023 (Legesverordening Oosterhout 2023)
Citeertitel Legesverordening Oosterhout 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2022 Nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-571493

372329