Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges Maassluis 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Maassluis
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges Maassluis 2023
Citeertitel Legesverordening Maassluis 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet
  5. artikel 229 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2023. Het besluit van de gemeenteraad, vastgesteld op 6 juni 2023 is gerectificeerd op 23 juni 2023 in het Gemeenteblad 2023, 272744.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 01-01-2024 bijlage 1

06-06-2023

gmb-2023-258583

442666
01-01-2023 01-07-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-570410

352081