Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling Sociaal Beleid 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Raalte
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Sociaal Beleid 2023
Citeertitel Subsidieregeling Sociaal Beleid 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, algemeen, financiën en economie, onderwijs, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening Raalte 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

13-12-2022

gmb-2022-569991

96640-2022