Regeling vervallen per 01-01-2024

Algemene legesverordening 2023

Geldend van 24-11-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Borger-Odoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene legesverordening 2023
Citeertitel Algemene legesverordening 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 7 van de Paspoortwet
  3. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  5. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De ingangsdatum van heffing van hoofdstuk 3 van titel 1 van de tarieventabel is 24 november 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2023 01-01-2024 bijlage

17-10-2023

gmb-2023-501462

55422-2023
17-01-2023 24-11-2023 Eerst wijziging van de Algemene legesverordening 2023 (aanpassing in hoofdstuk 2 en 3 van titel 1 van de tarieventabel)

10-01-2023

gmb-2023-18929

Onbekend.
23-12-2022 17-01-2023 Nieuwe regeling

24-11-2022

gmb-2022-569920

Onbekend.