Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van leges Drimmelen 2023

Geldend van 06-07-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Drimmelen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van leges Drimmelen 2023
Citeertitel Legesverordening Drimmelen 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2023. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2023 01-01-2024 bijlage 1

20-06-2023

gmb-2023-294179

Onbekend.
15-02-2023 06-07-2023 bijlage

31-01-2023

gmb-2023-63947

Onbekend.
23-12-2022 15-02-2023 nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2022-568794

Onbekend.