Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Nieuwkoop
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023
Citeertitel 2e wijziging tarieventabel leges 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

23-05-2023

gmb-2023-235202

257773
28-01-2023 01-07-2023 bijlage 1

24-01-2023

gmb-2023-36565

214969
21-12-2022 28-01-2023 nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2022-563347

Onbekend.