Algemene plaatselijke verordening Wijdemeren 2023

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene plaatselijke verordening Wijdemeren 2023
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Wijdemeren 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 151d van de Gemeentewet
 7. artikel 154 van de Gemeentewet
 8. artikel 154a van de Gemeentewet
 9. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 11. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 12. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 13. artikel 2.18, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 14. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 15. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 16. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 17. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 18. artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s
 19. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De wijzigingen in artikel 4:1 en 4:5 treden inwerking op 31 december 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 1:1, 1:2. 1:4, 1:5, 1:6, 2:10, 2:11, 2:12, 2:23, 2:28, 2:29, 2:39, 2:60, 2:71, 3:7, 3:9, 4:1, 4:5, 4:6, 4:17, 4:18, 5:5, 5:6, 5:18, 5:20, 5:23, 5:24, 5:25, 5:28, 5:30, 5:32, 5:33, 5:34

07-12-2023

gmb-2023-565225

Z.80106
01-01-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

12-12-2022

gmb-2022-560404

Z.74988