Subsidieregeling slopen benzinebrommers Amersfoort 2023

Geldend van 05-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Amersfoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling slopen benzinebrommers Amersfoort 2023
Citeertitel Subsidieregeling slopen benzinebrommers Amersfoort 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene Subsidieverordening Amersfoort 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 30 april 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2023 artikel 8

27-06-2023

gmb-2023-291095

Onbekend.
01-01-2023 05-07-2023 nieuwe regeling

13-12-2022

gmb-2022-558855

1129680