Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2023 (BLI 2023)

Geldend van 25-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waddenfonds
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2023 (BLI 2023)
Citeertitel BLI 2023
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening Waddenfonds 2017
  2. Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2023 artikel 1.5

17-11-2023

bgr-2023-1123

Onbekend.
01-03-2023 25-11-2023 nieuwe regeling

09-12-2022

bgr-2022-1332

Onbekend.