Tarieventabel Parkeren behorende bij “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2022”

Geldend van 17-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maastricht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Tarieventabel Parkeren behorende bij “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2022”
Citeertitel -
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 225 van de Gemeentewet
  3. artikel 234 van de Gemeentewet
  4. artikel 10:13 van de Algemene wet bestuursrecht
  5. artikel 10:19 van de Algemene wet bestuursrecht
  6. Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2022 nieuwe regeling

06-12-2022

gmb-2022-555573

Onbekend.