Regeling vervallen per 17-12-2022

Tarieventabel Parkeren behorende bij “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2022”

Geldend van 17-12-2022 t/m 16-12-2022

Intitulé

Tarieventabel Parkeren behorende bij “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2022”

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

Gelet op de vaststelling van de ‘Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2022’ van

19 oktober 2021;

gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 6 december 2022, korr. 2022.18021, inzake “Indexering parkeerbelastingen, vaststellen hoogte kosten naheffingsaanslag parkeerbelasting en parkeertarieven Q-park voor het jaar 2023”;

gelet op het besluit van de raad van 22 april 2003, volgnr. 32-2003 om onder andere het heffen van belastingen als bedoeld in artikel 225 van de Gemeentewet over te dragen aan burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 156, 225 en 234 van de Gemeentewet, artikel 10:13 en 10:19 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 en 23 van de Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2022;

BESLUITEN:

 • I.

  In te trekken hun besluit van 13 september 2022, inzake “Vaststellen Tarieventabel Parkeren per 1 oktober 2022”;

 • II.

  Vast te stellen de in artikel 3 en artikel 23 van de Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2022 genoemde Tarieventabel Parkeren zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage;

 • III.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking;

 • IV.

  De bepalingen die op grond van dit besluit worden gewijzigd blijven van toepassing op de belastbare feiten, die zich voor de in het vijfde lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan;

 • V.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

1.Tarieven voor parkeren bij parkeerapparatuur bedoeld in artikel 19 lid 1 onder a van de verordening, bedraagt:

Binnenstad (zie indeling stad onder punt 6)

 • tarief per tijdseenheid van 1 uur: € 3,00

 • Maximale parkeertijd: 2 uur

Abtstraat

Het Bat

Ruiterij

Achter de Barakken

Heugemerweg (tussen Sphinxlunet en Akerstraat)

Sint Antoniuslaan

Akerstraat

Hoogbrugplein

Sint Maartenslaan

Aldenhofpark

Hoogbrugstraat

Sint Maartenspoort

Alexander Battalaan

Kommel

Sint Nicolaasstraat

Bonnefantenstraat

Koningin Emmaplein (tussen Hertogsingel/Brusselsestraat)

Sint Pieterstraat

Boschstraat

Kruisherengang

Spoorweglaan

Bourgognestraat

Laag Frankrijk

Statensingel

Brusselsestraat

Lage Barakken

Stationsstraat

Calvariestraat

Louis Loyensstraat

Tongerseplein (oostzijde, tussen Hertogsingel / Tongerseweg en Tongerseweg / Aldenhofpark)

Capucijnenstraat

Maagdendries

Tongersestraat

Duitse Poort (tussen Spoorweglaan en Sphinxlunet)

Maasboulevard

Tongerseweg (vanaf Bouillonstraat tot Tongerseplein),

Franciscus Romanusweg (tussen St. Maartenslaan en St. Antoniuslaan

Oeverwal

Van Hasseltkade

Frontensingel

Parallelweg

Wilhelminsingel

Herbenusstraat

Polvertorenstraat

Wycker Brugstraat

Hertogsingel (oost tussen Calvariestraat/ Tongerseplein)

Rechtstraat

Wycker Grachtstraat

 
 

Zakstraat (inclusief Zakstraat Noord)

 

Binnenstad

 • Tarief per tijdseenheid van 1 uur: € 3,00

 • Maximale parkeertijd: 1 uur

Grote Gracht

 
 

Binnenstad

 • 1.

  Tarief per tijdseenheid van 1 uur: € 3,00

 • 2.

  Maximale parkeertijd: 4 uur

Avenue Céramique

Levignelunet

Sphinxlunet

Bellefroidlunet

Mosalunet

Stellalunet

Clermontlunet

Remalunet

Zeguerslunet

Daemslunet

Sonnevillelunet

 
 
 
 

Binnenstad

 • Tarief per tijdseenheid van 1 uur: € 3,00

 • Maximale parkeertijd: onbeperkt

Henri Hermanspark

Prins Hessen Casselstraat

Sint Pieterskade (tussen Poort Waarachtig/Prins Bisschopsingel)

Prins Bisschopsingel (noordelijke ventweg: noordzijde tussen Sint Hubertuslaan en St Pieterskade)

Sint Lambertuslaan (tussen Van Heylerhofflaan en Prins Bisschopsingel )

Van Heylerhofflaan

 

Binnenstad - parkeerterreinen

 • Tarief per tijdseenheid van 1 uur: € 3,00

 • Maximale parkeertijd: 4 uur

Academieplein

 
 

Binnenstad

 • Tarief per tijdseenheid van 1 uur: € 1,50

 • Tarief Dagkaart: € 6,80

 • Maximale parkeertijd: onbeperkt

Prins Bisschopsingel (noordelijke ventweg tussen Sint Hubertuslaan en Aldenhofpark)

Sint Hubertuslaan (vanaf Prins Bisschopsingel richting Henri Hermanspark / Sint Pieterstraat)

 

Overig Gebied - hoog tarief (Sint Maartenspoort-Noord)

 • Tarief per tijdseenheid van 1 uur: € 3,00

 • Maximale parkeertijd: 2 uur

Albertiplein

Gebroeders Hermansstraat

Schildersplein

Antonius Bieleveltstraat

Hertellplein

Valentijn Clotsstraat

Franciscus Romanusweg (vanaf Sint Antoniuslaan tot aan kruispunt Aldi)

Karel de Vogelstraat

 
 

Overig Gebied - laag tarief

 • Tarief per tijdseenheid van 1 uur: € 1,50

 • Tarief Dagkaart: € 6,80

Acht Zaligheden

Heerder Groenweg

 

Aert van Trichtweg

Heerderweg (behalve de plaatsen gelegen op het plein voor de bouwmarkt (praxis)

Prof. Cobbenhagenstraat

Aesculaapstraat

Heerderdwarsstraat

Prof. Crahaystraat

Akeleistraat

Heimoweg

Prof. Dumoulinstraat

Ambachtsweg

Hennequinstraat (voor huisnumers 39 en 41A/B)

Prof. Henketplein

Andoornstraat

Hertogsingel (z/w zijde tussen Tongerseplein en Kon. Emmaplein)

Prof. Kernstraat

Anemonenstraat

Henri Govaertsweg

Prof. Martensstraat

Andre Severinweg

Hintzenstraat

Prof. Moserstraat

Anjelierenstraat

Hoffmansstraat

Prof. Mullerstraat

Anjoulaan

Hoge Kanaaldijk (vanaf St Lambertuslaan tot Burg. Ceulenstraat)

Prof. Nypelsstraat

Antoon van Elenstraat

Holsteinbastion

Prof. Pasmansstraat

Aramislaan

Hondiusdomein

Prof. Pieter Willemstraat

 

Hoornwerk

 

Arcadiastraat

Hunnenweg

Prof. Roerschstraat

Artsenijstraat

Hyacintenstraat

Prof. Scholsstraat

Asterstraat

Jekerschans

Prof. Thomassenstraat

Athoslaan

Jekerweg

Proosdijweg

Attilaweg

Joseph Hollmanstraat

Randwycksingel

August Flamentstraat

Kalfsstraat

Ranonkelstraat

Aylvalaan

Karel Martelstraat

Ravelijnstraat

Bastionstraat

Karolingenstraat

Recollectenweg (tussen Observantenweg / Plateauweg)

Becanusstraat

Keizer Arnulfstraat

Regentesselaan

Beeldsnijdersdreef (zijde oneven huisnummers)

Kochstraat

Resedastraat

Begoniastraat

Koepelstraat

Robert Schumandomein

Ben Goeriondomein

Koningin Emmaplein (tussen Sint Annalaan en Hertogsingel)

Romerodomein

Bergweg

Koning Childebertstraat

 

Bieslanderweg (tussen Tongerseweg en Cannerweg)

Koning Clovisstraat behalve de parkeerplaatsen voor de oneven huisnummers 1 t/m 11 (strook tussen de Frankenstraat en Friezenstraat)

Röntgenstraat

Bilserbaan

Koningsplein

Rozenstraat

Blekerij

Laan van Brunswijk

Ruttensingel

Bolivardomein

Lage Kanaaldijk (vanaf St. Lambertuslaan tot Ursulinenweg)

Sadatdomein

Brandenburgerplein

Laurent Polisstraat

Salernolaan

Brandenburgerweg

Leidenlaan (z/o zijde)

Salvador Allendedomein

Brouwersweg

Leuvenlaan

Scharnerweg

Brusselseweg

Lincolndomein

Sebastianenweg

Burgemeester Ceulenstraat

Louis van Middelhovenweg

Seringenstraat

Cannerweg

Luikerweg (tot aan Mosasaurusweg)

Sibemaweg (noordgedeelte tot aan rotonde met A.v.Scharnlaan)

Castelmorelaan

Maasgouwstraat

Sint Amandusstraat

Champs Elyseesweg

Marconistraat

Sint Annadal (n-o zijde)

Chrysantenstraat

Mariabastion

Sint Annalaan

Clavareaustraat

Marjoleinstraat

Sint Gerardusweg

Condestraat

Martin Luther Kingdomein

Sint Gerlachusweg

Christiaan Sterckstraat

Meerssenerweg (vanaf Scharnerweg tot en met huisnr 362 aan westzijde en nr 145 aan oostzijde/Generaal Simpsonstraat, exclusief MOSA parkeerterrein), uitgezonderd parkeerstrook voor huisnummer 289 – 305.

Sint Hubertuslaan (ten zuiden van P. Bisschopsingel)

Dagobertstraat

Meester Ulrichweg

Sint Lambertuslaan (ten zuiden van P. Bisschopsingel)

D’Artagnanlaan

Menno van Coehoornstraat

Sint Lucassingel

Dauphinstraat

Mergelweg (behalve de parkeerplaatsen voor sportschool, t.h.v. huisnummer 40B)

Sint Maternusstraat (behalve de strook naast bakkerij/slager op nr 2b)

Dokter Bakstraat

Merovingenstraat

Sint Monulphusweg

Dokter van Kleefstraat

Minister Goeman Borgesiusplantsoen

Sint Odastraat

Dokter Nevenstraat

Mockstraat

Sint Pieterskade (ten zuiden van P. Bisschopsingel)

Duboisdomein

Mockveld

Sint Pietersluisweg

Eburonenweg

Mosasaurusweg

Sint Rochusweg

Edisonstraat (parkeerterrein)

Nassaulaan

Sint Theresiaplein (terrein voor hoofdingang Theresiaparochie)

Edmond Jasparstraat

Navarralaan

Sint Willibrordusstraat

Eenhoornsingel

Nobellaan (oostzijde)

Sorbonnelaan

Elisabeth Gruytersstraat

Noormannensingel

Thorbeckeplantsoen

Elisabeth Strouvenlaan

Notgerusweg

Tolbiacstraat

Endepolsdomein

Observantenweg

Tongerseplein (n/w zijde tussen Tongerseweg / Hertogsingel)

Erasmusdomein

Old Hickoryplein

Tongerseweg (tussen Tongerseplein en Aramislaan / Javastraat)

Erfprinsbastion

Oranjeplein

Trianonstraat

Fagotstraat (zuidzijde)

Orchideeënstraat

Trocaderostraat

Fatimaplein

Orleansplein

Tuindersstraat

Florasingel

Orleansstraat

Tulpenstraat

Fons Olterdissenstraat

Paltsstraat

Universiteitssingel

Frankenstraat Huisnummers: even 60 t/m 122 en 140 t/m 198 oneven 51 t/m 131 en 155 t/m 203 A

Papenweg

Vaubanstraat

Franklinstraat

Parkweg

Via Regia (tussen sint Annadal en rotonde Porseleinstraat/Nobellaan)

Franquinetstraat

Pastoor Delruellestraat

Victor de Stuerstraat

Frederikbastion

Pastoor Habetsstraat

Vic. Reindersstraat

Fumiussstraat

Pastoor Kribsweg

Viertorenstraat

Gaetano Martinolaan

Pastoor Wijnenweg

Volksbondweg

Gandhiplein

Pater Lemmensstraat

Volksplein

Garcia Lorcadomein

Perroenweg

Waldeck Pyrmontstraat

Gardelaan

Plateauweg

Weryweg

Gardeniersstraat

Plenkershoven

Weustenraadstraat

Gascognelaan

Porselijnstraat (oostzijde)

Wijngaardstraat

Gebroeders Moorsweg

Porthoslaan

Wilgenlaan

Generaal Simpsonstraat (tussen Meerssenerweg en Old Hickoryplein)

Praaglaan

Willem Vliegenstraat

Gentiaanstraat

President Rooseveltlaan

 

Gerard van Wermweg

Prinsesselaan

 

Gildenweg

Prins Bisschopsingel (zuidelijke ventweg tussen St. Hubertuslaan en Maas)

 

Glacisweg (behalve de gestoken plaatsen voor winkels (nr 30) en 3 plaatsen voor supermarkt (nr 21 t/m 25)

Prinsenlaan

 

Graaf van Waldeckstraat

Prins Mauritslaan

 

Halvemaanstraat

Prof. Van Benedenstraat

 
 
 
 
 

Overig Gebied - laag tarief (straten liggen in Boschpoort, Heugemerveld, Wyckerpoort en deels in Randwyck)

 • Tarief per tijdseenheid van 1 uur: € 1,50

 • Maximale parkeertijd: 2 uur

Aalmoezenier Roumenplein

Generaal Corlettstraat

Monseigneur Poelsplein

Aalmoezenier Roumenstraat

Generaal Eisenhowerstraat

Monseigneur Poelsstraat

Aalmoezenier Verheggenplein

Generaal Hobbsstraat

Monseigneur Schrijnenstraat

Aalmoezenier Verheggenstraat

Generaal Hodgesstraat

Nimrodstraat

Alfons Ariënsstraat

Generaal Marshall-laan

Overste Lockettstraat

Aubeldomein

Goltziusstraat

Overste Senecalstraat

Baron van Hövellstraat

Henri du Montstraat

Pastoor Moormanstraat

Bellemontedomein

Heugemerweg (ten zuiden van Sphinxlunet)

Patoustraat

Bloemenweg

Hubert Parisstraat

Paus Johannes 23 straat

Bosscherweg (vanaf Noorderbrug tot aan brug Zuid Willemsvaart, behalve aan de westzijde gelegen parkeerstrook met langsparkeerplaatsen voor appartementencomplex met huisnrs 133A-159E)

Jachthoornstraat

Paus Leo XIII plein

Dassenstraat

Jac. Thijssedomein

Paus Leo XIII straat

Dopplerdomein

Jonkheer Ruysstraat

Peerboltestraat

Doubletstraat

Kardinaal van Rossumplein (behalve de plaatsen tussen aansluiting met de Baron van Hövellstraat en nr 56 en La Bellettsa)

Pierre Kerstenstraat

Drijversstraat

Kardinaal van Rossumstraat

Plantijndomein

Duitse Poort (ten zuiden van Sphinxlunet)

Kolonel Millerstraat

Tirostraat

Eendekooistraat

Kolpingstraat

Valkenierstraat

Everstraat

Leo Moonenstraat

Van Eyckstraat

Fazantenstraat

Linnaeusdomein

Voedingskanaalweg

Frederic Stroekenstraat

Lodewijk de Bisschopstraat

Weidmanstraat

Ganzenstraat

Meerssenerweg tussen huisnummer 289 – 305

tussen 99 - 143 en 326 - 330B

 

Gebroeders van Limburgstraat

Meutestraat

 
 

Minister Aalbersestraat

 
 

Minister Talmastraat

 
 
 
 
 

Overig Gebied – winkelstrook - laag tarief - dagkaart

 • Tarief per tijdseenheid van eerste 60 minuten: € 0,20

 • Tarief per tijdseenheid na eerste 60 minuten: € 1,50

 • Tarief Dagkaart: € 6,80

Edisonstraat (tegenover trefcentrum)

Meerssenerweg ter hoogte van de winkels voor panden huisnummers 273A/287B alsmede de evenwijdig gelegen parkeerplaatsen direct naast de rijbaan.

Voltastraat

Frankenstraat tussen huisnrs 124 t/m 138 en 133 t/m 153b.

Mergelweg (parkeerplaatsen voor sportschool, t.h.v. huisnummer 40B).

 

Glacisweg, (uitsluitend gestoken plaatsen voor winkels (nr 30) en 3 plaatsen voor supermarkt (nrs 21 t/m 25).

Sint Maternusstraat (uitsluitend de strook naast bakkerij/slager op huisnr 2b)

 
 

Overig Gebied – winkelstrook – laag tarief

 • Tarief per tijdseenheid van eerste 60 minuten: € 0,20

 • Tarief per tijdseenheid na eerste 60 minuten: € 1,50

 • Geen dagtarief

Meerssenerweg ter hoogte van de winkels voor panden huisnummers 273A/287B alsmede de evenwijdig gelegen parkeerplaatsen direct naast de rijbaan.

 

Overig Gebied - parkeerterrein laag tarief

 • Tarief per tijdseenheid van 1 uur: € 1,50

 • Tarief Dagkaart: € 6,80

Fort Willemweg (parkeerterrein)

 

Overig Gebied - parkeerterrein laag tarief

 • Tarief per tijdseenheid van eerste 2 uur: € 0,20 per uur

 • Tarief per tijdseenheid na eerste 2 uur: € 1,50 per uur

 • Tarief Dagkaart: € 6,80

Transferium van Sint Pieter (Oog van Sint Pieter).

 

Overig Gebied – winkelstrook - laag tarief – 60 minuten

 • Tarief per tijdseenheid, van eerste 60 minuten: € 0,20 per uur

 • Maximaal 60 minuten

 • Na eerste 60 minuten kan 15 minuten geen nieuwe parkeertransactie uitgevoerd worden voor een opvolgend uur.

 • Geen dagtarief

Bosscherweg - aan de westzijde gelegen parkeerstrook met langsparkeerplaatsen voor appartementencomplex met huisnrs 133A-159E

De Beente (vier ‘betaalde’ parkeerplaatsen t.h.v. huisnummers 22 – 24)

Koning Clovisstraat (tussen de Frankenstraat en Friezenstraat parkeerplaatsen voor huisnummers 1 t/m 11)

 

Overig Gebied – winkelstrook - laag tarief – 120 minuten

 • Tarief per tijdseenheid van eerste 60 minuten: € 0,20 per uur

 • Tarief per tijdseenheid na eerste 60 minuten: € 1,50 per uur

 • Maximaal 120 minuten

 • Geen dagtarief

Kardinaal van Rossumplein (uitsluitend plaatsen tussen aansluiting met de Baron van Hövellstraat en nr 56 en La Bellettsa)

 

2. De kosten van een naheffingsaanslag:

De naheffingskosten van de naheffingsaanslag, zoals bedoeld in artikel 27 van de ‘verordening’, bedragen € 69,30.

Deze worden verhoogd met het ter plaatse geldende uurtarief, conform artikel 234 Gemeentewet..

 

3. Tarief parkeervergunning bedoeld in artikel 19 lid 1 onder b van de verordening, bedraagt:

 

bedrag

per

3.1

 • -

  Voor een vergunning met een geldigheidsduur van 24 uur en geldig voor een vergunninghoudersplaats c.q. combi-parkeerplaats, in de Binnenstad.

€ 24,80

Maand

 • -

  Bestaande 2e vergunning per huishouden

€ 37,20

Maand

3.2

Voor een vergunning met een geldigheidsduur van 24 uur en geldig voor een vergunninghoudersplaats c.q. combi-parkeerplaats, in de Binnenstad, 

 
 
 • -

  1e vergunning

€ 24,80

Maand

 • -

  2e vergunning

€ 37,20

Maand

3.3

Voor een vergunning met een tijdsbeperking in geldigheidsduur en geldig voor een combi-parkeerplaats in de Overige Gebied,

 
 
 
 • -

  1e vergunning

€ 4,15

Maand

 
 • -

  2e vergunning

€ 6,23

Maand

3.4

Per parkeervergunning verleend aan een aanbieder van Autodelen conform artikel 10 van de verordening.

€ 24,80

Maand

4. Het tarief voor een parkeervergunning om te parkeren op een plaats als bedoeld in artikel 19 lid 1 onder a en/of artikel 19 lid 1 onder b, bedraagt:

 
 

bedrag

per

4.1

Woon-werkvergunning:

 
 

Voor een parkeervergunning “Woon-Werkverkeer” als bedoeld in artikel 7 van de ‘verordening’ en geldig voor het ‘Overige Gebied” op een combiparkeerplaats in de sector waar men werkzaam is.

€ 47,46

Maand

 
 
 
 

5. Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 19 lid 1 onder a en b, bedraagt voor:

 
 

bedrag

per

5.1

Parkeervergunning Hulpverleners (Huisarts, Verloskundige en ZZP-ers die persoonlijke medische en verpleegkundige hulp verlenen (met uitzondering van persoonlijke huishoudelijke zorg/hulp):

 
 

Hulpverleners, zoals bedoeld in artikel 8 van de ‘verordening’ en geldig voor het parkeren op een:

 • -

  parkeerapparatuur­plaats, combi-parkeerplaats, vergunninghoudersplaats en/of in de parkeerverbodzone;

 • -

  parkeerapparatuurplaats, combi-parkeerplaats en/of vergunninghoudersplaats

€ 399,41

€ 289,03

Jaar*

5.2

Parkeervergunning hulpverlening terminale patiënten:

 
 

Hulpverleners zoals bedoeld in artikel 9 van de ‘verordening’ en geldig voor het parkeren op een parkeerapparatuur­plaats en/of een vergunninghoudersplaats.

€ 30,13

Aanvraag

5.3

Parkeervergunning Student:

 
 

Studenten zoals bedoeld in artikel 11 van de ‘verordening’.

€ 5,74

Maand

5.4

5.4.1.

5.4.2.

Jaarontheffing-/vergunning parkeren:

 
 

Voor een jaarvergunning ‘Onderhoudsbedrijven’ en geldig voor het parkeren op een:

 • a.

  parkeerappara­tuur­plaats, combiparkeerplaats, vergunning­houdersplaatsen en in de parkeerverbodzone (incl Kernwinkelgebied)

 • b.

  parkeerappara­tuur­plaats, combiparkeerplaats en vergunning­houdersplaats.

€ 2103,14

€ 1265,50

Jaar

Jaar

Voor een jaarvergunning-/ontheffing ‘overige bedrijven’ en ‘dienstontheffing-/vergunning ambtenaren’, alsmede aan de gemeente gerelateerde overheidsdiensten verleend op basis van de beleidsregels ontheffingen/vergunningen parkeren gemeente Maastricht’: geldig voor het parkeren op een:

 • a.

  parkeerappara­tuur­plaats, combiparkeerplaats, vergunning­houdersplaatsen en in de parkeerverbodzone.

 • b.

  parkeerappara­tuur­plaats, combiparkeerplaats en vergunning­houdersplaats.

€ 399,41

€ 289,03

Jaar*

Jaar*

5.5

Tijdelijke ontheffing / vergunning GemeenteLoket

 
 

Voor een ontheffing om te parkeren in de parkeerverbodzone (in Binnenstad - of Overige Gebied) of een vergunning geldig voor een vergunninghou­dersplaats (in Binnenstad of Overige Gebied) of parkeerapparatuurplaats gelegen op een bepaald weggedeelte en met een per uur te betalen tarief van:

 
 

€ 3,00 (Binnenstad)

€ 17,20

Dag

€ 1,50 (Overige Gebied)

€ 8,60

Dag

5.6

Achter het Theater:

 
 

Voor een vergunning met een geldigheidsduur van 24 uur en geldig voor een afsluitbare vergunning­houders­plaats, gelegen Achter het Theater.

 
 
 • -

  1e vergunning

€ 29,45

Maand

 • -

  2e vergunning

€ 44,18

Maand

 

*onder jaar wordt verstaan kalenderjaar conform artikel 1 onder o van de ‘Parkeerverordening’.

6. Indeling stad in Binnenstad en Overig Gebied (grenzen zijn opgenomen in het ‘aanwijzingsbesluit weggedeelten voor vergunninghoudersparkeren’)

Binnenstad

 • -

  sector Centrum west (Boschstraatkwartier – Binnenstad (hart) – Kommelkwartier – Statenkwartier – Jekerkwartier zuid)

 
 • -

  sector Centrum oost (Wyck west – Wyck oost - Sint Maartenspoort zuid - Duitsepoort noord / Heugemerweg noord - Céramique)

 
 

Overig Gebied: sectoren

Biesland

Mariaberg

Villapark-Sint Pieter-Jekerdal

 

Boschpoort

Randwyck

Wittevrouwenveld

 

Brusselsepoort

Scharn

Wyckerpoort

 

Heugemerveld

Sint Maartenspoort Noord

 
 
 

Ondertekening

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht d.d. 6 december 2022.

De Secretaris,

G.J.C. Kusters

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake