Budgethoudersregeling Lelystad 2023

Geldend van 22-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Budgethoudersregeling Lelystad 2023
Citeertitel Budgethoudersregeling Lelystad 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Financiële Verordening 2019 van de gemeente Lelystad

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Budgethoudersregeling Lelystad 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-2023 wijziging jaartal

18-07-2023

gmb-2023-321922

Onbekend.
01-01-2023 22-07-2023 nieuwe regeling

06-12-2022

gmb-2022-555506

Onbekend.