Regeling vervallen per 01-01-2024

Legesverordening 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Nissewaard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Legesverordening 2023
Citeertitel Legesverordening 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 01-01-2024 bijlage 1

28-06-2023

gmb-2023-283083

R. 23.R.00086
09-06-2023 01-07-2023 bijlage 1

17-05-2023

gmb-2023-250374

R. 23.R.00051 D
03-06-2023 01-01-2023 09-06-2023 artikel 8

17-05-2023

gmb-2023-237310

R. 23.R.00051 D
16-12-2022 03-06-2023 nieuwe regeling

07-12-2022

gmb-2022-551057

22.R.00160 F