Recreatief Medegebruik beleidsnotitie 2011

Geldend van 04-10-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wetterskip Fryslân
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Recreatief Medegebruik beleidsnotitie 2011
Citeertitel Beleidsnotitie Recreatief medegebruik
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-2011 consolidatie beleidsnota

04-10-2011

Lokale en regionale nieuwsbladen

Onbekend.