Verordening nadeelcompensatie Scherpenzeel

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Scherpenzeel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening nadeelcompensatie Scherpenzeel
Citeertitel Verordening nadeelcompensatie Scherpenzeel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt tegelijk met de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in werking. Deze regeling vervangt de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade zoals vastgesteld d.d. 13 november 2008.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

01-12-2022

gmb-2022-545642

Onbekend.