Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van Leges Zaanstad 2023

Geldend van 08-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zaanstad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van Leges Zaanstad 2023
Citeertitel Legesverordening Zaanstad 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet
  3. artikel 2 van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet
  5. Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
  6. Financiële verordening 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

01-12-2022

gmb-2022-540854

2022/20995