Verordening op de heffing en invordering van Leges Zaanstad 2023

Geldend van 08-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zaanstad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van Leges Zaanstad 2023
Citeertitel Legesverordening Zaanstad 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet
  3. artikel 2 van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet
  5. Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
  6. Financiële verordening 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2022 nieuwe regeling

01-12-2022

gmb-2022-540854

2022/20995