Regeling vervallen per 21-12-2023

Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van leges (Legesverordening Edam-Volendam 2023)

Geldend van 06-07-2023 t/m 20-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van leges (Legesverordening Edam-Volendam 2023)
Citeertitel Legesverordening Edam-Volendam 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening Edam-Volendam 2022. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2023 21-12-2023 Titel 1, hoofdstuk 2, onderdeel 9.1 van de tarieventabel

27-06-2023

gmb-2023-294023

Z22115370/D-ADV-23279958
16-06-2023 01-01-2023 06-07-2023 art. 4

25-05-2023

gmb-2023-260833

Z22115370/26-2023
22-12-2022 16-06-2023 nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2022-539330

Z22115370/D-RVS-22228180