Tijdelijke noodmaatregel Energielasten Maatschappelijke Instellingen Etten-Leur 2022-2023

Geldend van 06-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Etten-Leur
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Tijdelijke noodmaatregel Energielasten Maatschappelijke Instellingen Etten-Leur 2022-2023
Citeertitel Tijdelijke noodmaatregel Energielasten Maatschappelijke Instellingen Etten-Leur 2022-2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160 van de Gemeentewet
  2. artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Algemene subsidieverordening gemeente Etten-Leur 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-2022 nieuwe regeling

15-11-2022

gmb-2022-535459

Onbekend.