Regeling vervallen per 01-03-2023

Tegemoetkoming Gestegen Energiekosten MKB gemeente Amersfoort

Geldend van 24-11-2022 t/m 28-02-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Amersfoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Tegemoetkoming Gestegen Energiekosten MKB gemeente Amersfoort
Citeertitel Tegemoetkoming Gestegen Energiekosten MKB gemeente Amersfoort
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Amersfoort 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 maart 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2022 01-03-2023 nieuwe regeling

22-11-2022

gmb-2022-525160

1691830