Gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor participatie verplicht is

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Haarlem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor participatie verplicht is
Citeertitel Gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor participatie verplicht is
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

22-09-2022

gmb-2022-524523

Onbekend.