Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Huizen, Blaricum en Laren

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Huizen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Huizen, Blaricum en Laren
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Huizen, Blaricum en Laren 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. hoofdstuk I van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. artikel 232, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 30, zevende lid, van de Wet waardering onroerende zaken
  4. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  5. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Blaricum en het college van burgemeester en wethouders van gemeente Laren.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

24-11-2022

gmb-2022-519928

Onbekend.