Nadere regel subsidie stimulering inkomens- en bestaanszekerheid ondernemers gemeente Utrecht

Geldend van 21-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regel subsidie stimulering inkomens- en bestaanszekerheid ondernemers gemeente Utrecht
Citeertitel Nadere regel subsidie stimulering inkomens- en bestaanszekerheid ondernemers gemeente Utrecht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2023 Wijzing nadere regel

19-12-2023

gmb-2023-552631

Onbekend.
22-11-2022 21-12-2023 Actualisatie Subsidieregeling stimuleert inkomens- en bestaanszekerheid Utrechtse ondernemers

15-11-2022

gmb-2022-516824

Onbekend.