Privacyreglement cameratoezicht publieksruimten, gebouwen en terreinen

Geldend van 23-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Pijnacker-Nootdorp
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Privacyreglement cameratoezicht publieksruimten, gebouwen en terreinen
Citeertitel Privacyreglement cameratoezicht publieksruimten, gebouwen en terreinen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2022 nieuwe regeling

15-11-2022

gmb-2022-516008

1381906/1229241