Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Haarlemmermeer 2023

Geldend van 09-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Haarlemmermeer
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Haarlemmermeer 2023
Citeertitel Legesverordening 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. Deze regeling vervangt de Legesverordening 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-2022 01-01-2024 nieuwe regelling

10-11-2022

gmb-2022-513162

2022.0001937