Nadere regel subsidie initiatieven Schepenbuurt en Cartesiusweg gemeente Utrecht

Geldend van 01-04-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regel subsidie initiatieven Schepenbuurt en Cartesiusweg gemeente Utrecht
Citeertitel Nadere regel subsidie initiatieven Schepenbuurt en Cartesiusweg gemeente Utrecht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2023 Nadere regel subsidie initiatieven Schepenbuurt en Cartesiusweg gemeente Utrecht

01-11-2022

gmb-2022-504200

Onbekend.